Dzisiejsza data:

7 maja 1976 - Metropolita Karol Wojtyła odsłonił przed bazyliką franciszkańską pomnik kardynała Adama Stefana Sapiehy dłuta Augusta Zamoyskiego.