Dzisiejsza data:

8 sierpnia 1981 - Rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka krakowska na Jasną Górę.