Dzisiejsza data:

28 października 1901 - „Głos Narodu” donosi: Nabożeństwo żałobne za duszę śp. Michała Bałuckiego odprawionem zostanie we wtorek dnia 29-go b.m. o godzinie 10-tej w kościele księży Pijarów staraniem Koła artystyczno-literackiego w Krakowie.