Dzisiejsza data:

18 stycznia 1915 - Bonifratrzy, w przejętym pałacu na Woli Justowskiej, organizują dom dla rekonwalescentów.