Dzisiejsza data:

19 stycznia 1915 - „Ilustrowany Kuryer Codzienny” donosi: Następca tronu podczas pobytu swego w głównej kwatrze legionistów polskich w Karpatach ozdobił osobiście następujących pięciu legionistów: chorążych Józefa Łebkowskiego i Bolesława Romaniszyna medalem waleczności pierwszej klasy; kaprali Stanisława Lesa i Józefa Winiarskiego nadto sanitariusza Alojzego Stelmacha waleczności pierwszej klasy.