Dzisiejsza data:

22 stycznia 1915 - Ksiądz arcybiskup Symon odprawił w kościele oo. Reformatów uroczyste nabożeństwo z okazji kolejnej rocznicy wybuchu powstania styczniowego.