Dzisiejsza data:

Jak gwiazda świecąca jaśniej od innych, na wszystkie miasta królestwa naszego – niczym najpierwsza tego Królestwa scena – roztacza odbicie swego blasku.

                                                                                            Dokument Kazimierza Jagiellończyka z 1485 roku