Dzisiejsza data:

1089 - W Katedrze Wawelskiej pochowano Mieszka, syna wygnanego w 1079 roku króla Bolesława II Śmiałego.