Dzisiejsza data:

5 listopada 1525 - Seweryn Boner, wielkorządca krakowski, zawiera kontrakt z cechem cieśli w sprawie „obsługi wielkiego dzwonu królewskiego w katedrze”, zwanego Zygmuntem.