Dzisiejsza data:

1971 - 1975

1971 I 1 - Elektrociepłownia Kraków - Łęg w budowie została połączona z Elektrownią Wodną Dąbie, Elektrownią Wodną Przewóz i Elektrownią Dajwór (później ciepłownią) w Zespół Elektrociepłowni Kraków.

1971 II 1

- Krakowskie sądy przeprowadziły się do kompleksu budynków przy Rondzie Mogilskim.

- Dyrektorem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa Literackiego został Andrzej Kurz.

1971 II 17 - Nowym I sekretarzem KW PZPR został Józef Klasa.

1971 II 21 - W Filharmonii odbył się jubileuszowy koncert muzykującego od 50 lat Towarzystwa Śpiewaczego "Echo".

1971 IV 7 - W kościele św. Katarzyny filharmonicy pod batutą Jerzego Katlewicza wykonali dzieło Krzysztofa Pendereckiego Kosmogonia.

1971 IV 29 - W Starym Teatrze odbyła się premiera "Biesów" Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy z Janem Nowickim w roli Stawrogina i Wojciechem Pszoniakiem jako Wierchowieńskim.

1971 VI 10 - Po raz pierwszy od 1939 roku w Święto Bożego Ciała procesja wyszła poza mury Wawelu.

1971 VI 12 - W Teatrze Kameralnym odbyła się premiera Szewców Stanisława I. Witkiewicza w reżyserii Jerzego Jarockiego.

1971 VI 26 - W Towarzystwie Astronomicznym odbył się pokaz kamienia z księżyca. Towarzyszył mu wykład Kazimierza Kordylewskiego.

1971 VII 15 - Przebudową skrzyżowania ulic Dietla i Bohaterów Stalingradu oraz skrzyżowania koło gmachu Filharmonii rozpoczęto realizować plan rekonstrukcji komunikacyjnego systemu miasta.

1971 IX 13 - Powołano Społeczną Radę Naukową Kraków 2000.

1971 IX 24 - Ryszard Karwicki objął stanowisko redaktora naczelnego OTV Kraków.

1971 X 18 - W salach zamku na Wawelu odbył się sejmik środowisk twórczych.

1971 XII 1 - Na cmentarzu Rakowickim pochowano posła Zbigniewa Skolickiego.

1971 XII 27 - W Kossakówce otwarto wystawę pamiątek po trzech pokoleniach Kossaków.

1972 III 1 - "Pod Jaszczurami" odbyła się premiera Sennika polskiego przygotowana przez Teatr STU.

1972 V 8 - Drukarnia Narodowa sporządziła wierne kopie dzieła De revolutionibus.. Mikołaja Kopernika.

1972 V 10 - Oddano do użytku nowoczesny camping "Krak" przy ulicy Radzikowskiego.

1972 V 14 - Odbyły się uroczyste obchody 900 - lecia objęcia stolicy biskupiej przez św. Stanisława oraz 750 - lecia opactwa cystersów.

1972 VI 8 - Kraków gościł delegację partyjno - rządową Kuby z Fidelem Castro.

1972 VII 1 - Premiera Kawalera księżycowego Mariana Niżyńskiego, przygotowana przez Teatr Rozmaitości, uświetniła otwarcie odrestaurowanego Barbakanu.

1972 VII 7 - Zabytki Krakowa zwiedzał sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim.

1972 VII 8 - Stary Teatr dał dwie premiery: przy placu Szczepańskim - Stanisława Różewicza Na czworakach, na scenie kameralnej - Matki Witkacego.

1972 VII 21 - Otwarto nowy most na Wiśle łączący ulicę Dietla z Dębnikami. Rozpisano konkurs na jego nazwę.

1972 IX 29 - Teatr im. J. Słowackiego po objęciu dyrekcji przez Krystynę Skuszankę i Jerzego Krasowskiego zainaugurował sezon Końcówką Samuela Becketta.

1972 IX 30 - Uroczystość rozpoczęcia Roku Nauki Polskiej. Rektor UJ prof. Mieczysław Klimaszewski przekazał swą funkcję prof. Mieczysławowi Karasiowi.

1972 XI 19 - Teatr Tadeusza Kantora Cricot 2 w Galerii Krzysztofory wystawił Kurkę wodną Witkiewicza.

1972 XII 8 - Zapadła decyzja o nowym podziale administracyjnym miasta - wydzielone zostały tylko cztery dzielnice: Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta i Podgórze.

1973 I 1 - Wszedł w życie nowy podział administracyjny Krakowa. Miasto podzielone zostało na 4 dzielnice: Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta i Podgórze.

1973 I 24 - Ukazał się pierwszy numer miesięcznika "Aura" poświęconego problemom środowiska człowieka.

1973 II 18 - Odbyła się pierwsza od 1968 roku premiera Dziadów według Adama Mickiewicza w Starym Teatrze w Krakowie, w reżyserii Konrada Swinarskiego.

1973 III 26 - Z dwusetnym koncertem wystąpił zespół MW-2 obchodzący swe 10 - lecie.

1973 IV 8 - Przy wejściu do Smoczej Jamy co dwie minuty zieje prawdziwym ogniem smok, rzeźba Bronisława Chromego.

1973 IV 28 - Uroczyście odsłonięto pomnik Włodzimierza Lenina w Nowej Hucie przy alei Róż, autorstwa Mariana Koniecznego.

1973 V 4 - Teatr Cricot 2 wystąpił z premierą Nadobniś i koczkodanów Witkiewicza.

1973 VI 1 - W Teatrze im. J. Słowackiego wystawiono (przy współpracy Jerzego Gota i Zbigniewa Raszewskiego), zrekonstruowane a la premiera przedstawienie Wesela Wyspiańskiego.

1973 VI 16 - O godzinie 17 hejnał z Ratuszowej wieży obwieścił rozpoczęcie Dni Krakowa.

1973 VI 24 - Krzysztof Jasiński na bulwarach nadwiślańskich u stóp Wawelu przedstawił wieczorem widowisko Światło i dźwięk, połączone z tradycyjnym puszczaniem świętojańskich wianków.

1973 VII 24 - W salach na Wawelu obradował VIII Międzynarodowy Kongres Bibliofilów.

1973 IX 1 - Otwarte zostało przejście podziemne pod skrzyżowaniem ulic przy Dworcu Głównym.

1973 X 16 - Rada Narodowa miasta Krakowa postanowiła większość kamienic odrestaurowanych przy ulicy Kanoniczej przeznaczyć na potrzeby instytucji kulturalnych.

1973 X 18 - W Katedrze Wawelskiej odbył się powtórny pogrzeb Kazimierza IV Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki.

1973 X 19 - W Czyżynach rozpoczęto budowę nowych gmachów Politechniki Krakowskiej.

1973 XI 9 - Otwarto Instytut Języka Polskiego PAN.

1973 XII 9 - Odbyły się wybory do rad narodowych.

1973 XII 13 - Prezydentem miasta został ponownie Jerzy Pękala. Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady narodowej został Józef Klasa, na stanowisko wojewody powołano Wita Drapicha a Przewodniczącym Rady Narodowej miasta Krakowa wybrano Andrzeja Czyża.

1974 II 17 - Fasadę przy Rynku Głównym 29 (kamienica "Pod Blachą" albo "Pod Miedzą") uznano za najładniejszą wśród odnowionych przy Drodze Królewskiej.

1974 IV 13 - W Sali Filharmonii z okazji swego 75 - lecia wystąpił chór "Lutnia".

1974 V 3 - Ukazał się pierwszy numer krakowskiego kwartalnika "Kwiaty".

1974 V 18 - Cykl pieśni Portraits lyrigues Juliusza Łuciuka otrzymał Grand Prix księcia Rainiera III.

1974 V 30 - Odbyła się premiera Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

1974 VI 20 - W pawilonie BWA na V Międzynarodowym Biennale Grafiki zaprezentowano 1 100 prac 500 artystów z 55 krajów.

1974 VI 26 - Teatr STU zaprosił na premierę poematu obrzędowego Exodus Leszka A. Moczulskiego w inscenizacji Krzysztofa Jasińskiego.

1974 VII 14 - Ukazała się dwutysięczna publikacja Wydawnictwa Literackiego - książka Tadeusza Boya - Żeleńskiego O Krakowie.

1974 VII 16 - Na Wawelu obradowało 250 uczestników z 16 krajów Forum Polonijnego omawiając Wkład Polaków, Polski i Polonii w rozwój kultury i cywilizacji świata.

1974 VIII 28 - Kardynał Karol Wojtyła pożegnał na cmentarzu Rakowickim zmarłego Eugeniusza Kwiatkowskiego.

1974 X 12 - W auli UJ rozpoczęło się sympozjum poświęcone 50 - letniej pracy wybitnego specjalisty w dziedzinie prawa i procesu karnego prof. Władysława Woltera.

1974 XI 9 - W salach BWA i Pałacu Sztuki można oglądać 120 rzeźb i 300 prac malarskich reprezentujących różne kierunki i tendencje w krakowskiej sztuce lat 1945 - 1974.

1974 XII 6 - Senat UJ przyznał tytuł doktora honoris causa Feliksowi Topolskiemu, wybitnemu plastykowi, mieszkającemu w Londynie.

1974 XII 12 - Prof. Adam Strzałkowski otrzymał nagrodę ministerialną za twórczość naukową i wynalazczą w dziedzinie atomistyki.

1975 II 22 - W Galerii Sztuki Współczesnej w Nowej Hucie miłośnicy sztuki i muzyki mają okazję oglądać partytury i grafiki muzyczne Bogusława Schäffera.

1975 III 8 - Działalność Forum - sceny Starego Teatru otworzył spektakl Marty Stebnickiej i Piotra Skrzyneckiego Teatr śmiechu.

1975 IV 3 - W Hucie im. Lenina zaczęto produkować blachę karoseryjną.

1975 IV 28 - Odrestaurowane piwnice i parter kamienicy przy Rynku Głównym 25 (Pod Krukami) stały się siedzibą Klubu Twórców i Działaczy Kultury Kuźnica.

1975 V 22 - Z uczestnikami sympozjum Polacy w Austrii spotkał się prezydent Austrii Rudolf Kirchschläger.

1975 VI 1 - W związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju powstało miejskie województwo krakowskie, wydzielona aglomeracja miejska na prawach województwa skupiająca 10 miast i 47 gmin. Do obszaru Krakowa wcielono wiele okolicznych miejscowości i wydzielono cztery dzielnice: Śródmieście, Krowodrzę, Nową Hutę i Podgórze.

1975 VI 12 - Ukazał się "Przegląd Polonijny" pod redakcją prof. Hieronima Kubiaka.

1975 VI 18 - Kraków odwiedził prezydent Francji Valery Giscard d'Estaing.

1975 VI 26 - Na pierwszej po podziale administracyjnym uroczystej sesji Rady Narodowej radni wybrali nowe władze miasta z przewodniczącym Rady Witem Drapichem, I sekretarzem Krakowskiego Komitetu PZPR.

1975 VII 1 - "Gazeta Krakowska" zmieniła nazwę na "Gazeta Południowa".

1975 VII 5 - Uruchomiono automatyczną centralę telefoniczną, do której podłączono 2 500 nowych abonentów z Olszy, Ugorka, Dąbia, osiedla Oficerskiego, Akacjowej, Wieczystej i ulicy Mogilskiej.

1975 VII 19 - W Teatrze im. J. Słowackiego odbyła się premiera Sułkowskiego Stefana Żeromskiego w reżyserii Jerzego Zegalskiego.

1975 VII 29 - W Krakowie przebywał prezydent USA Gerald Ford z małżonką.

1975 VIII 19 - W katastrofie lotniczej pod Damaszkiem zginął Konrad Swinarski.

1975 IX 5 - Prace 644 artystów zostały pokazane na Światowej Wystawie Medalierstwa na Wawelu. Wśród nagrodzonych znalazł się Bronisław Chromy.

1975 X 30 - Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (istniejącego od 1925 roku) uczcił 80 - lecie urodzin prof. Jerzego Kuryłowicza.

1975 XI 15 - Odbyła się premiera Umarłej klasy Tadeusza Kantora w teatrze Cricot 2.

1975 XII 15 - Kardynał Karol Wojtyła poświęcił kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP na osiedlu Azory.