Dzisiejsza data:

5 grudnia 1939 - W Krakowie powołano pierwsze w okupowanej Polsce Okręgowe Kierownictwo Ruchu Ludowego Stronnictwo Ludowe – Ruch Oporu Chłopski na czele ze Stanisławem Mierzwą i Janem Witaszkiem.