Dzisiejsza data:

30 września 1939

- Dzięki interwencji dra Juliusza Twardowskiego został uwolniony prezydent miasta Klimecki.

- Uchylono dotychczasowe zwolnienia podatkowe fundacjom żydowskim i stowarzyszeniom, lekarzom zakazano leczenia ludności nieżydowskiej, a adwokatów skreślono z listy adwokackiej, czyli odebrano im prawo wykonywania zawodu.