Dzisiejsza data:

22 stycznia 1940 - Szef dystryktu krakowskiego polecił krakowskiej kurii metropolitalnej zorganizowanie odrębnego duszpasterstwa dla Niemców.