Dzisiejsza data:

13 czerwca 1940 - Hans Frank wyraził zgodę by prezesem RGO został Adam Ronikier.