Dzisiejsza data:

21 marca 1942 - Polskie władze kościelne przekazały niemieckim katolikom kościół św. św. Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej, który zdaniem okupantów został zbudowany według kanonu baroku niemieckiego.