Dzisiejsza data:

17 kwietnia 1944 - W Krakowie ukazał się pierwszy numer dwutygodnika o nazwie „Przełom”, udającego pismo konspiracyjne, w istocie ukazującego się z pomocą Niemców. Zachęcał do współtworzenia wraz z Niemcami jak najszerszego frontu antybolszewickiego, krytycznie oceniał AK za brak chęci współpracy z Niemcami.