Dzisiejsza data:

6 sierpnia 1944 

- Niemcy urządzili olbrzymią obławę w Krakowie; aresztowano około 7 000 mężczyzn, z których znaczna część przewieziona została do obozów koncentracyjnych. Stanowiło to próbę sterroryzowania ludności miasta w chwili, gdy w Warszawie wybuchło powstanie. 

- Rozplakatowano w Krakowie odezwę nawołującą „miejscową ludność Krakau” do budowy „wału ochronnego”, aby bronić ojczyznę przed wojskami sowieckimi.