Dzisiejsza data:

23 lipca 1940 - Rozwiązano z ważnością natychmiastową prawie wszystkie przedwojenne stowarzyszenia i związki.