Dzisiejsza data:

15 sierpnia 1945 -

           Zakończyła się trwająca od 12 sierpnia odprawa kierownictwa Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, pułkowników: Jana RzepeckiegoAntoniego SanojcyFranciszka Niepokólczyckiego i Ludwika Muzyczki, na której przystąpiono do powołania organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN)

           Zaczęła się ukazywać "Twórczość", nowy miesięcznik poświęcony literaturze i krytyce, redagowana przez Kazimierza Wykę

           W szpitalu krakowskich bonifratrów rozpoczął leczenie Wincenty Witos