Dzisiejsza data:

24 marca 1957 - Październikowi aktywiści Rewolucyjnego Związku Młodzieży z Grotowskim na czele, protestując przeciwko sposobowi powołaniu Związku Młodzieży Socjalistycznej i jego programowi utworzyli Polityczny Ośrodek Lewicy Akademickiej (POLA).