Dzisiejsza data:

19 kwietnia 1960 - Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych zażądała od proboszcza ks. Mieczysława Satora usunięcia krzyża nowohuckiego. Proboszcz świadom pełnego poparcia parafian, odmówił. W tej sytuacji władze partyjne Krakowa zarządziły, iż krzyż zostanie usunięty przez robotników jednego z nowohuckich przedsiębiorstw.