Dzisiejsza data:

25 października 1974 - Rada Narodowa przyjęła Podstawowe założenia rozwoju „Kraków 2000”.