Dzisiejsza data:

18 maja 1980 - Na posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Krakowskiego gościł Edward Gierek