Dzisiejsza data:

12 września 1980 - Powstał pierwszy, jeszcze Tymczasowy Międzyzakładowy Komitet Założycielski (TMKZ) miasta Krakowa.