Dzisiejsza data:

23 września 1980 - W klubie „Plastyków” powstał Klub Ekologiczny.