Dzisiejsza data:

20 października 1980 - Odbyły się na UJ pierwsze w kraju wybory do Komitetu Uczelnianego NZS, którego przewodniczącym został został Jan Maria Rokita.