Dzisiejsza data:

5 maja 1981 - Zakończył się I Ogólnopolski Zjazd Delegatów NZS, który wybrał trzydziestoosobową Krajową Komisję Koordynacyjną (KKK), jej przewodniczącym został Jarosław Guzy z UJ.