Dzisiejsza data:

23 sierpnia 1988 - W HiL zastrajkował wydział blach karoseryjnych.