Dzisiejsza data:

10 kwietnia 1989 - Powołano Komitet Obywatelski dla Regionu Małopolska „Solidarności”.