Dzisiejsza data:

19 kwietnia 1990 - Został poświęcony Krzyż Katyński posadowiony tuż przy kościele św. Idziego