Dzisiejsza data:

26 lutego 1953 - Z prasy: „pracownice krakowskich wyższych uczelni postanawiają (…) w formie zobowiązania urządzić 3 marca spotkanie kobiet naukowców z przodownicami pracy i gospodyniami domowymi”.