Dzisiejsza data:

1109 - Na biskupstwo powołany został Maur, prawdopodobnie francuskiego pochodzenia.