Dzisiejsza data:

1148 Konsekracja kościoła św. Salwatora na wzgórzu bł. Bronisławy, związana być może z przybyciem z Czech norbertanek.