Dzisiejsza data:

1186

- Biskupem krakowskim został Pełka.

- Biskup Pełka uzyskał bullę papieża Urbana III, która zapewniała biskupom krakowskim pierwsze miejsce i pierwszy głos po metropolicie.

Kazimierz Sprawiedliwy zajął dzielnicę mazowiecką, po zmarłym Leszku, synu Bolesława Kędzierzawego.

- Według tradycji, biskup krakowski Pełka ufundował kościół św. Krzyża.