Dzisiejsza data:

1194

- Rządy regencyjne, w imieniu nieletniego syna Leszka Białego, obejmuje jego matka Helena Znojemska wraz z biskupem Pełką i palatynem Mikołajem.