Dzisiejsza data:

1936 I 5 - Otwarto uroczyście nową siedzibę rozgłośni krakowskiej przy ulicy Pędzichów Boczna 6.

1936 I – W dniach 21–30 stycznia trwał strajk studentów przeciw wygórowanym opłatom.

1936 II 10 - W Muzeum Przemysłowym rozpoczął się pierwszy w Polsce kurs dla zawodowych przewodników turystycznych.

1936 II – W dniach 14–15 lutego w Krakowie z dwudniową wizytą przebywał minister sprawiedliwości dr Hans Frank z małżonką.

1936 III 1 - Otwarto uroczyście Dom Śląski przy ul. Pomorskiej 2.

1936 III 2 - W Polsko-Szwajcarskiej Fabryce Czekolady "Suchard" ogłoszono strajk okupacyjny.

1936 III 7 - Robotnicy innych zakładów poparli robotników "Sucharda" organizując demonstrację solidarnościową rozproszoną przez policję.

1936 III 17 - Rozpoczął się strajk okupacyjny w Polskich Zakładach Gumowych "Semperit".

1936 III 19 - W wieży ratuszowej otwarto wystawę 1 000 najpiękniejszych urn z kopca Piłsudskiego.

1936 III - W nocy z 20/21 marca policja wkroczyła do hal fabryki "Semperit" i usunęła strajkujących.

1936 III 23 - Po wiecu robotniczym, odbytym w ogrodzie Związku Zawodowego Kolejarzy przy ulicy Warszawskiej, mimo braku zezwolenia zorganizowano pochód. Około 10 000 ludzi wyruszyło w kierunku Rynku Głównego. Policja rozpędziła pochód, od kul policji zginęło 8 osób, a kilkadziesiąt innych zostało rannych.

1936 III 25 - Ulicami miasta przeciągnął manifestacyjny pogrzeb poległych 23 marca robotników. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób.

1936 III 28 - Przy krakowskim Rynku Głównym otwarto lokal Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski.

1936 VI – W dniach 9–24 czerwca odbywały się pierwsze obchody Dni Krakowa.

1936 VII 10 - Zorganizowano pierwszy wawelski festiwal muzyczny transmitowany przez radio Kraków dla słuchaczy z Polski, Niemiec i Anglii.

1936 VII - W centrali telefonicznej uruchomiono zegarynkę.

1936 VIII 3 - Zamknięto kulę zdjętą przed rokiem z bramy Floriańskiej. Pozostawiono w niej znalezione tam pamiątki i włożono nowe. Wśród nich znajdował się tekst pisany ręcznie na pergaminie z historią remontu wieży, plakietka porcelanowa, wydana przez komitet budowy Muzeum Narodowego, znaczek pocztowy o nominale 1 zł wydany z okazji dziesięciolecia prezydentury Ignacego Mościckiego, 10 monet obiegowych, medal brązowy budowy kopca Józefa Piłsudskiego, dyplom sypania kopca i egzemplarz "IKC". Kula została następnie zalutowana i umieszczona na szczycie wieży.

1936 IX 6 - W pałacu Sztuki otwarto wystawę prac Stanisława Szukalskiego oraz członków założonego przez niego stowarzyszenia artystycznego - Szczepu Szukalszczyków herbu Rogate Serce..

1936 IX 13 - Wystawę S. Szukalskiego odwiedziło około 2 000 osób.

1936 XI 3 – Na Cmentarzu Rakowickim odbył się manifestacyjny pogrzeb Ignacego Daszyńskiego.

1936 XI 14 - Połączenie żydowskich gmin wyznaniowych Krakowa i Podgórza.

1936 XI 16 - W rzeźni miejskiej odbył się pokaz humanitarnego uboju.

1936 XI 17 - W uniwersyteckich salach wykładowych zawieszono krzyże.

1936 XI 21 - Otwarto linię tramwajową Szkoła Podchorążych - cmentarz Rakowicki.

1936 XI 27 - Senat UJ odrzucił petycję młodzieży narodowej o wprowadzenie getta ławkowego.

1936

           - Pod wodzą Józefa Kałuży, legendarnego piłkarza Cracovii, później selekcjonera reprezentacji Polski, reprezentacja Polski zajęła 4 miejsce na olimpiadzie w Berlinie.

           - Budowa gmachu żydowskiej szkoły zawodowej „Ognisko Pracy” przy dzisiejszej ulicy Wietora 7.

1937 II 12 - W Teatrze Starym odbył się koncert Jana Kiepury i Marty Eggert, z którego dochód przeznaczono na Pomoc Zimową dla Bezdomnych.

1937 III 1 - Odbyło się zebranie założycielskie Okręgowego Komitetu do Walki z Komunizmem.

1937 III 14 - Rozpoczął się strajk okupacyjny (tzw. blokada) w Pierwszym Domu Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trwał do 29 kwietnia.

1937 III 18 - Ukazał się dziennik "Krakowski Kurier Wieczorny".

1937 IV 1 - Wprowadzono bezpłatne grupowe zwiedzanie Muzeum Narodowego w każdą niedzielę.

1937 IV 9 - Grupa studentów zajęła portiernię i usiłowała rozszerzyć strajk okupacyjny na II Dom Akademicki.

1937 IV 10 - Recital Hanki Ordonówny w Starym Teatrze.

1937 IV 29 - Zakończył się strajk okupacyjny (tzw. blokada) w Pierwszym Domu Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trwał od 14 marca.

1937 V 10 - Rozpoczęto rozbiórkę hotelu "Krakowskiego".

1937 VI 5 - Odbył się pierwszy koncert wawelski Wielkiej Orkiestry Polskiego Radia pod batutą Grzegorza Fitelberga.

1937 VI 13 - Kraków obchodził dwudziestopięciolecie sakry biskupiej księcia metropolity krakowskiego Adama Sapiehy.

1937 VI 17 - Arcybiskup Adam Sapieha podjął decyzję o przeniesieniu trumny Józefa Piłsudskiego z krypty Św. Leonarda do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

1937 VI 23 - Trumna Józefa Piłsudskiego została przeniesiona z krypty Św. Leonarda do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

1937 VII 9 - Zakończono sypanie kopca Piłsudskiego.

1937 VII 14 - Arcybiskup Sapieha złożył publiczne oświadczenie, że podjęte przez niego działania nie miały na celu obrażenia "godności Pana Prezydenta".

1937 VIII 25 - Jednodniowy strajk powszechny proklamowany przez PPS i związki zawodowe dla poparcie strajku chłopskiego.

1937 IX 9 - Oddział Związku Lekarzy Polskich odrzucił wniosek o wprowadzenie "paragrafu aryjskiego".

1937 X 15 - W parku na Krzemionkach odsłonięto pomnik Wojciecha Bednarskiego, który w 1896 roku założył na miejscu kamieniołomu park miejski.

1937 X 19 - Strajk protestacyjny przeciw gettu ławkowemu na uczelniach.

1937 XI 4 - Delegacja Polskiej Młodzieży Akademickiej złożyła rektorowi UJ petycję, domagającą się wprowadzenia na uczelni getta ławkowego.

1937 XI 14 - Na cmentarzu żydowskim odsłonięto pomnik żołnierzy - Żydów poległych w walce o niepodległość Polski.

1937 XI 19 - Władze UJ wydały zarządzenie, mówiące, że każdy słuchacz, jeżeli spotka go jakaś przykrość w związku z zajmowaniem miejsc na Sali wykładowej, otrzyma inne miejsce.

1937 XI 28 - Odbyło się zebranie konstytucyjne Klubu Demokratycznego. Na jego czele stanął płk Władysław Wojakowski.

1937 XII 1 - Rozpoczęły się kursy obrony przeciwlotniczej dla komendantów domów.

1937 XII 21 - Na Rynku Głównym, u stóp pomnika Adama Mickiewicza, rozstrzygnięto pierwszy konkurs na najpiękniejsze szopki krakowskie o charakterze ludowym i tradycyjnym. Pierwszą, historyczną nagrodę otrzymał Stanisław Polak, znany już wówczas twórca szopek.

1937 XII 23 - W Teatrze im. J. Słowackiego odbyła się premiera Gałązki rozmarynu Zygmunta Nowakowskiego.

1938 I 10 - Sąd grodzki podjął decyzję o konfiskacie Motorów Emila Zegadłowicza.

1938 I 22 - W Domu Śląskim otwarto kino LOPP.

1938 II 1 - Powstała krakowska grupa Obozu Narodowo - Radykalnego "Falanga".

1938 II – W dniach 5 – 6 luty w mieście z dwudniową wizytą przebywał regent Węgier Mikołaj Horthy.

1938 III 9 - Bojówki endeckie nie wpuszczały studentów żydowskich na zajęcia.

1938 III 27 - Na cmentarzu Rakowickim odsłonięto pomnik robotników poległych w marcu 1936 roku.

1938 IV 12 - Odbyła się inauguracja zajęć Legii Akademickiej UJ.

1938 IV 13 - Wykopano i przeniesiono na Planty, obok rzeźby przedstawiającej Grażynę, klon zasadzony przed magistratem przed ponad trzydziestu laty przez prezydenta Juliusza Lea dla upamiętnienia utworzenia "wielkiego Krakowa". W miejscu tym postanowiono postawić pomnik Józefa Dietla.

1938 V 13 - Kraków odwiedził Albert Forster, gauleiter Gdańska.

1938 V 14 - W Teatrze Bagatela wystąpiła Józefina Baker.

1938 V 25 - Na budynku przy ulicy św. Anny 6 w Krakowie odsłonięto tablicę ku pamięci profesorów Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, którzy jako pierwsi skroplili tlen i azot.

1938 V 26 - Odbyła się uroczystość przekazania armii 22 ciężkich karabinów maszynowych i 2 granatników zakupionych ze składek społeczeństwa.

1938 V 27 - Nagrodę Literacką Miasta Krakowa, w wysokości 2 000 zł otrzymał Ludwik H. Morstin za poemat sceniczny "Misterium nocy majowej".

1938 V 29 - W Pałacu Sztuki otwarto wystawę współczesnej rzeźby niemieckiej. Wystawa trwała do 14 czerwca.

1938 VI 13 - Krakowski Klub Demokratyczny przyjął uchwałę o utworzeniu Stronnictwa Demokratycznego.

1938 VI 14 - W Pałacu Sztuki zamknięto wystawę współczesnej rzeźby niemieckiej. Wystawa trwała od 29 maja.

1938 VI 19 - Konsekrowano kościół św. Szczepana przy ulicy Sienkiewicza.

1938 VII 4 - W kościele Dominikanów odkryto szczątki Leszka Czarnego.

1938 VIII - Pojawiła się pierwsza zradiofonizowana autodorożka (taksówka).

1938 IX 1 - Wyższe Studium Handlowe podniesiono do rangi Akademii Handlowej w Krakowie.

1938 X 2 - Na Rynku Głównym odbył się wiec dla uczczenia przyłączenia Zaolzia.

1938 X 8 - Odsłonięto pomnik Józefa Dietla dłuta Xawerego Dunikowskiego.

1938 X 14 - Na Wawelu odkryto grób biskupa krakowskiego Maura z 1118 roku.

1938 X - Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1938 XII 1 - Otwarto przedłużenie linii tramwajowej: Szkoła Podchorążych - Bronowice.

1938 XII 18 - Odbyły się wybory do Rady Miejskiej. Największą liczbę mandatów zdobyli kandydaci PPS.

1938 XII – W dniach 27–28 grudnia w Starym Teatrze obradował kongres Stronnictwa Ludowego. Na nowego prezesa wybrano Macieja Rataja.

1938

           - Zakład Koncernu Zieleniewskiego na Grzegórzkach osiągnął pełną moc produkcyjną w systemie jednozmianowym: 1 250 robotników, 11.033 ton maszyn, urządzeń i konstrukcji.

           - Liczba mieszkańców Krakowa wynosiła około 251 500.

1939 II 22 - Odbyło się pierwsze posiedzenie nowej rady, poświęcone wyborowi władz miasta. Nie wybrano prezydenta miasta, gdyż żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów.

1939 II - W Krakowie przebywało około 3,5 tys. Żydów, uciekinierów z Niemiec.

1939 III 1 - Kraków odwiedził Galeazzo hr. Ciano, minister spraw zagranicznych królestwa Włoch.

1939 III 19 - W kościele św. Anny odprawiono uroczyste nabożeństwo z okazji uzyskania przez Polskę wspólnej granicy z Węgrami.

1939 III 23 - Została powołana "Armia Kraków" pod dowództwem Antoniego Szyllinga.

1939 III 28 - Rozgłośnia krakowska rozpoczęła cykl pogadanek poświęconych obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej nadawany do 7 kwietnia.

1939 III 29 - Józef Mehoffer otrzymał państwową nagrodę w dziedzinie plastyki.

1939 IV 7 - Rozgłośnia krakowska zakończyła cykl pogadanek poświęconych obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej nadawanych od 28 marca.

1939 IV 21 - Tymczasowym prezydentem Krakowa został mianowany na drodze administracyjnej dr Bolesław Czuchajnowski, przewodniczący klubu OZN.

1939 IV 30 - Na lotnisku w Czyżynach odbyła się rewia samolotowa z udziałem 100 maszyn.

1939 V 2 - W Collegium Novum odbył się wiec słuchaczy uczelni krakowskich pod hasłem: "Młodzież odeprze zakusy germanizmu".

1939 V 6 - Oznaka ofiarności, strzałka na Termometrze Uczuć Krakowa ustawionym na Rynku Głównym, wskazywała kwotę 11 571 000 złotych.

1939 V 11 - Krakowski Zarząd Zrzeszeń Właścicieli Kinoteatrów zaapelował do właścicieli, by zaprzestali wyświetlania niemieckich filmów.

1939 V 12 - Podczas manifestacji młodzieży krakowskich szkół powszechnych, trzynastoletni Jan Roczniak przekazał generałowi Aleksandrowi Narbutowi - Łuczyńskiemu czek na 20 tysięcy złotych, zgromadzonych z groszowych ofiar dzieci na Fundusz Obrony Narodowej.

1939 V 21 - Odbyła się uroczystość przekazania armii czołgu "Rzemieślnik Polski" zakupionego ze składek rzemieślników województwa krakowskiego.

1939 V 30 - Blok lewicowo-żydowski, przy demonstracyjnym wstrzymaniu się od głosu radnych z OZN i SN, przeforsował swojego kandydata na prezydenta - Mikołaja Kwaśniewskiego, działacza Stronnictwa Demokratycznego. Kandydatura ta nie została jednak zatwierdzona przez prezydenta Ignacego Mościckiego i do wybuchu wojny miasto było rządzone przez komisarycznego prezydenta.

1939 VI 1 - Odbyła się uroczystość przekazania armii kolumny sanitarno-samochodowej zakupionej ze składek społeczeństwa.

1939 VI 16 - Odbyła się uroczystość przekazania armii samolotu sanitarnego "Św. Urszula" ufundowanego przez uczennice szkół ss. urszulanek.

1939 VI 16 - Sąd doraźny skazał kanoniera Alfonsa Kitzingera na karę śmierci za "zbrodnię szpiegostwa na rzecz Niemiec".

1939 VI 17 - Wykonano wyrok kary śmierci na kanonierze Kitzingerze za "zbrodnię szpiegostwa na rzecz Niemiec".

1939 VII 8 - W Pałacu Sztuki otwarto wielką wystawę 200 prac Jacka Malczewskiego.

1939 VII 30 - Do opactwa tynieckiego po 120-letniej nieobecności powrócili ojcowie benedyktyni.

1939 VIII 6 - Wielka manifestacja patriotyczna na Błoniach z udziałem marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w 25 rocznice wymarszu Pierwszej Kadrowej.

1939 VIII 12 - Uruchomiono linię tramwajową na trasie: Wawel - ulica św. Gertrudy - Osiedle Oficerskie.

1939 VIII 24 - Starosta grodzki wprowadził pod karą grzywny lub aresztu zakaz sprzedaży wyrobów alkoholowych.

1939 VIII 25

           - Prezydent zaapelował do mieszkańców o wzięcie udziału w kopaniu rowów przeciwlotniczych, które na wypadek nalotów miały zapewnić dodatkowe schronienie dla 1/4 ludności miasta.

           - W kościele Mariackim pod fachową opieką Karola Estreichera, Adama Bochnaka i Franciszka Mączyńskiego trwała rozbiórka Ołtarza Wita Stwosza.

1939 VIII 27 - Uruchomiono linię tramwajową na trasie: Wawel - plac Kazimierza Wielkiego.

1939 VIII 30

           - Rozlepiono zarządzenie o powszechnej mobilizacji.

           - Część Ołtarza Wita Stwosza wywieziono galarami Wisłą do Sandomierza, grupę Wniebowzięcia ukryto w Krakowie.

1939 VIII 31 - Ogłoszono pogotowie przeciwlotnicze. Podstawowe zalecenie nakazywało stałe utrzymanie zaciemnienia miasta.

1939 IX 1 - Bombardowanie Krakowa przez lotnictwo niemieckie. Zbombardowane zostały koszary, dworzec i lotnisko. W walce powietrznej zginął kpt. pilot Mieczysław Medwecki.

1939 IX 2 - Na ulicach można było zobaczyć pierwszych jeńców niemieckich.

1939 IX 3 - Wywieziono przez Rumunię do Kanady skarby z zamku wawelskiego - 123 arrasy, kilka chorągwi, cenne egzemplarze broni.

1939 IX 4

           - Utworzono 20 osobowy Obywatelski Komitet Pomocy z arcybiskupem Adamem S. Sapiehą.

           - Radni miejscy powołali na stanowisko prezydenta miasta dr Stanisława Klimeckiego, a na wiceprezydenta - dr. Wincentego Bogdanowskiego.

1939 IX 5 - Bezpośrednio przed wkroczeniem Niemców Żydzi ukryli pod ziemią większość nagrobków na cmentarzu Remu.

1939 IX 6

           - Około południa do Krakowa wkroczyły oddziały Wehrmachtu. Żołnierze Wehrmachtu zastrzelili 11 Żydów.

           - Została zaprowadzona godzina policyjna od 18:30 do 5:00. 

1939 IX 8 - Został wydany nakaz oznakowania gwiazdą Dawida wszystkich przedsiębiorstw, sklepów i kawiarń należących do Żydów oraz oznakowania odpowiednimi wywieszkami należących do nich kramów i straganów.

1939 IX 12 - Na terenie więzienia św. Michała rozstrzelano zatrzymane 11 września 32 osoby (25 pochodzenia żydowskiego).

1939 IX 13 - Okupant nakazał zamknąć wszystkie żydowskie domy modlitwy. 

1939 IX 17 - Powołano Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej na czele z prof. Markiem Biebersteinem jako jej przewodniczącym. Z ramienia władz niemieckich pierwszym jej zwierzchnikiem został oficer SS Paul Siebert. 

1939 IX 20

          - Powstała konspiracyjna wojskowa Organizacja Orła Białego (w lutym 1940 roku wcielona do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ)). 

           - Pod błahym pretekstem aresztowano prezydenta Klimeckiego oraz komisarycznego zarządcę koncernu prasowego „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” Kazimierza Dobiję. 

          - Rozstrzelano 10 zakładników.

1939 IX 27 - W magistracie rozpoczął urzędowanie niemiecki komisarz miasta Ernst Zörner. 

1939 IX 30

           - Dzięki interwencji dra Juliusza Twardowskiego został uwolniony prezydent Klimecki

           - Uchylono dotychczasowe zwolnienia podatkowe fundacjom żydowskim i stowarzyszeniom, lekarzom zakazano leczenia ludności nieżydowskiej, a  adwokatów skreślono z listy adwokackiej, czyli odebrano im prawo wykonywania zawodu. 

1939 X 10 - Wprowadzono dla Żydów specjalne karty meldunkowe, oznaczone żółtym paskiem. 

1939 X 12

           - Dekretem Hitlera z części okupowanych ziem polskich - województw kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, zachodniej części lwowskiego, wschodniej łódzkiego i większości warszawskiego - utworzono Generalne Gubernatorstwo (GG) ze stolicą w Krakowie.

           - Ludność żydowska zobowiązana została do pracy przymusowej.

1939 X 14 - Na scenie Teatru im. J. Słowackiego odbyła się premiera Moralności Pani Dulskiej G. Zapolskiej w reżyserii J. Karbowskiego.

1939 X 15 - Generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski zapoczątkował tworzenie struktur krakowskiego okręgu Służby Zwycięstwu Polski. 

1939 X 20 - Do Krakowa przybył płk Julian Filipowicz, dowódca Wołyńskiej Brygady Kawalerii z września 1939 r., który objął stanowisko dowódcy nowo utworzonego Krakowskiego Okręgu Służby Zwycięstwu Polski. 

1939 X 26

           - Generalny Gubernator dr Hans Frank proklamował przejęcie na terytorium GG całkowitej władzy cywilnej. 

           - Zakazano uboju rytualnego. 

           - Wprowadzono dla Żydów przymus pracy dla osób od 14 do 60 roku życia. 

1939 X 27 - W nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy ukazał się „Goniec Krakowski”. 

1939 X 29 - Frank zmienił nazwę zamku wawelskiego na Krakauer Burg, za publiczne wymówienie słowa „Wawel” można było trafić do więzienia. 

1939 XI 1 - Organizacja Orła Białego rozpoczęła wydawanie pierwszego w Krakowie tygodnika konspiracyjnego (do lipca 1941 roku) „Nakazy dnia”

1939 XI 3 - Rektor UJ profesor Tadeusz Lehr-Spławiński został wezwany do siedziby gestapo przy ulicy Pomorskiej gdzie otrzymał kategoryczne polecenie zebrania w gmachu uniwersytetu pracowników naukowo-dydaktycznych dla wysłuchania odczytu SS-Sturmbannführera dr. B. Mullera na temat stosunku III Rzeszy do zagadnień nauki i szkolnictwa wyższego.

1939 XI 6

           - Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczej i Akademii Handlowej w Krakowie, zaproszeni do Collegium Novum na wykład SS-Sturmbannführera dr. B. Mullera, zostali aresztowani przez gestapo. Podczas tej akcji, znanej jako Sonderaktion Krakau, uwięziono 183 osoby.

           - Prezydent Klimecki został ponownie aresztowany (wraz z profesorami UJ). 

1939 XI 7 - Odbył się uroczysty wjazd generalnego gubernatora dr Hansa Franka na Wawel. 

1939 XI 8 - Niemcy zajęli budynek seminarium przy ul. Podzamcze. 

1939 XI 9 - Kolejna akcja pacyfikacyjna elity intelektualnej Krakowa, aresztowano około 120 osób (nauczycieli, adwokatów i sędziów) (Zweite Sonderaktion Krakau).

1939 XI 14 - W forcie Krzesławickim Niemcy dokonali zbiorowej egzekucji 15 więźniów (w tym 3 kobiet). 

1939 XI 15 

           - Został zamknięty Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Otwarto go wkrótce, lecz już jako teatr niemiecki. 

           - W lokalu przy ul. Szlak 21 odbyło się inauguracyjne spotkanie konspiracji harcerskiej. 

1939 XI 21 - Na zarządzenie szefa dystryktu krakowskiego zamknięto wszystkie średnie szkoły ogólnokształcące. 

1939 XI 24 - Wprowadzono język niemiecki jako urzędowy.

1939 XI 25 - Do Krakowa przyjechał dyrektor Galerii Drezdeńskiej dr Hans Posse by ze zbiorów muzealnych wybrać eksponaty do tworzonego w Linzu muzeum.

1939 XI 27 - Zarządzenie władz zobowiązywało Żydów do zgłaszania posiadanych pojazdów mechanicznych. 

1939 XI 28 - Wydano rozporządzenie o utworzeniu rad żydowskich (Judenrat).

1939 XI

          - Niemcy rozpoczęli burzenie Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Operacja ta trwała do kwietnia 1940 roku.

          - Pułkownik Tadeusz Komorowski, pułkownik Edward Godlewski i podpułkownik Klemens Rudnicki powołują Organizację Wojskową, która ma przejąć kierownictwo nad wojskowym podziemiem w Polsce południowej.

           - Rozpoczęły się zajęcia na tajnych kursach teatralnych.

           - Powstały zalążki tajnych struktur Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), Stronnictwa Narodowego (SN), Stronnictwa Demokratycznego (SD) i Stronnictwa Pracy (SP).

1939 XII 1 - Ludność żydowska zobowiązana została do noszenia białych opasek. 

1939 XII 5 - W Krakowie powołano pierwsze w okupowanej Polsce Okręgowe Kierownictwo Ruchu Ludowego Stronnictwo Ludowe – Ruch Oporu Chłopski na czele ze Stanisławem Mierzwą i Janem Witaszkiem. 

1939 XII – W dniach 5–6 grudnia w dzielnicy żydowskiej Krakowa, Niemcy przeprowadzili akcję rekwizycyjną. Zabierali ludności złoto, kosztowności i gotówkę powyżej 2.000 zł.

1939 XII 11

           - Zakazano ludności żydowskiej zmiany miejsca zamieszkania. 

           - Pozbawiono ludność żydowską prawa do rent, emerytów i zapomóg. 

1939 XII 14 - Zamknięto Akademię Sztuk Pięknych.

1939 XII 15

           - Niemieckie władze okupacyjne powołały Bank Emisyjny w Polsce z siedzibą w Krakowie, pełniącego rolę banku centralnego dla Generalnego Gubernatorstwa.

           - Okupant zarządził konfiskatę aparatów radiowych.

1940 I 7 - Ukazał się pierwszy numer gazety „Krakiwśki Wisti”, najpierw tygodnika, potem dziennika. Był to centralny organ Ukraińców w GG.

1940 I 11

           - Komisarz miejski Ernst Zörner polecił w terminie do 15 stycznia oddać wszelki sprzęt radiowy i zlikwidować anteny.

           - Z Wawelu usunięto pomnik Kościuszki. 

1940 I 22 - Szef dystryktu krakowskiego polecił krakowskiej kurii metropolitalnej zorganizowanie odrębnego duszpasterstwa dla Niemców. 

1940 I 24 - Generalny Gubernator nakazał Żydom zgłosić wszelkie posiadane jeszcze mienie.

1940 I 25 - Komendantem Okręgu ZWZ został pułkownik Julian Filipowicz. Dowódcą Obszaru 4 ZWZ obejmującego Okręg Krakowski, Śląski i Podokręg Zagłębiowski mianowano pułkownika Tadeusza Komorowskiego "Bora".

1940 I 26 - Zakazano ludności żydowskiej podróży koleją w Generalnym Gubernatorstwie.

1940 II 22 - Odbyło się konstytucyjne posiedzenie Rady Głównej Opiekuńczej (RGO).

1940 II 28 - Pojawił się w sprzedaży „Ilustrowany Kurier Polski”, który ukazywał się raz w tygodniu. 

1940 II - Lekarze pochodzenia żydowskiego zwolnieni zostali z pracy w Ubezpieczalni Społecznej. 

1940 III 24 - Władze miejskie Krakowa postanowiły oddać pod uprawę warzyw 77 ha gruntów miejskich, z czego 57 ha przeznaczono na działki, a 20 przekazywano przetwórniom warzywniczym. 

1940 IV 12 - Frank oznajmił: „Miasto Kraków musi się stać najbardziej oczyszczonym z Żydów miastem GG”. 

1940 IV 19 - Delegacje ludności niemieckiej z całego GG wzięły udział w uroczystości założenia Organizacji Wspólnoty Niemieckiej. Wieczorem przemaszerowały z pochodniami na Wawel, gdzie przyjął je Hans Frank.

1940 IV 20 - W 51 rocznicę urodzin Hitlera, w gmachu Collegium Maius otwarto Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie (Institut für Deutsche Ostarbeit). 

1940 V 3 - Rozpoczęły się łapanki, niespodziewanie ulice zostały obstawione, a do policyjnych bud załadowano ponad 1 000 osób, które skierowano na przymusowe roboty. 

1940 V 18 - Początek akcji wysiedlania Żydów - wszystkim Żydom wyznaczono 3-miesięczny termin opuszczenia miasta. 

1940 V 29 - Hans Frank zatwierdził 56. wersję statutu Rady Głównej Opiekuńczej. 

1940 V - W maju rozpoczęto wywożenie Polaków na roboty przymusowe do Niemiec; akcja ta trwała przez cały okres okupacji. 

1940 VI 6 - Na dziedzińcu Collegium Maius, w obecności generalnego gubernatora, odbył się pierwszy koncert nowo sformowanej orkiestry Filharmonii Państwowej GG. 

1940 VI 13 - Hans Frank wyraził zgodę by prezesem RGO został Adam Roniker. 

1940 VI 18 - Zamknięto Polską Akademię Umiejętności. 

1940 VI 22 - Została przeprowadzona akcja sabotażowa w fabryce kabli. 

1940 VI 28

           - W gmachu rządu GG odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Głównej Opiekuńczej (RGO). 

           - Zlikwidowano Gimnazjum Kupieckie przy ul. św. Jana 22. 

1940 VII 2 - Z więzienia Montelupich uciekło 3 więźniów, między innymi Stanisław Marusarz. 

1940 VII 18 - Pierwszych 65 więźniów przetransportowano z więzienia Monte do Oświęcimia. 

1940 VII 7 - Niemcy przeprowadzili masową łapankę na ulicach - zatrzymano kilkaset osób.

1940 VIII 17 - Hitlerowcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie. 

1940 VII 23

           - Za zgodą władz niemieckich zaczęła wychodzić „Gazeta Żydowska”. 

           - Niemcy zlikwidowali Naukowy Instytut Katolicki. 

1940 VIII 15 - Cech piekarzy uchwalił, że będzie za pośrednictwem Polskiego Komitetu Opiekuńczego dostarczał więźniom na Montelupich 700 kg chleba tygodniowo i do końca okupacji z obietnicy się wywiązywał. 

1940 VIII 17 - Z wielką pompą otwarto halę targową na Grzegórzkach. 

1940 VIII 21 - Okupant wprowadził zakaz wszelkich publicznych i prywatnych imprez tanecznych. 

1940 VIII 25 - Władze niemieckie zorganizowały piłkarski mecz Krakau-Wien. 

1940 VIII 29 - Teatr Miejski, który został sceną państwową GG, zainaugurował sezon dramatem Agnes Bernauer Hebbla oraz uwerturą Coriolan Beethovena. Uroczystość otwarcia nowej sceny "uświetnili" swą obecnością gubernator Hans Frank oraz minister propagandy Rzeszy Joseph Goebbels. 

1940 VIII 30 - Spod Teatru Słowackiego zabrano popiersie Aleksandra Fredry. 

1940 IX 1

           - W dawnym kinie "Świt" przy ulicy Zwierzynieckiej 1, stałej odtąd siedzibie Filharmonii, rozpoczęły się systematyczne próby 80-osobowego zespołu.

          - Polskie społeczeństwo demonstrowało milczący bojkot: puste były ulice, kawiarnie i kina. Na Grobie Nieznanego Żołnierza złożono wiązankę kwiatów. 

           - Rynek Główny przemianowano na Adolf Hitler Platz. 

1940 IX 9 - Adam Mularczyk zorganizował Krakowski Teatr Podziemny.

1940 IX 19 - Premiera Krakowskiego Teatru Podziemnego - Stanisław Dobrzański Podejrzana osoba w składance: Śmiech to zdrowie.

1940 IX 21 - Na boisku "Juvenii" rozpoczął się konspiracyjny turniej piłkarski, który zakończył się zwycięstwem "Wisły".

1940 IX 29 - Premiera Krakowskiego Teatru Podziemnego - Pobratymiec Kozłowieckie Sherloki Holmesy w składance: Wieczorek literacki.

1940 X 14 - Przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali nastąpiła uroczysta inauguracja działalności Filharmonii GG.

1940 X 26 - Na uroczystości 1. rocznicy powstania GG przybył do Krakowa Reichsführer SS Heinrich Himmler.

1940 XI 11

- Grupa ZWZ podporucznika Czesława Skrobeckiego "przepłoszyła" gazem łzawiącym publiczność w kinie "Świt".

- Na Kopcu Kościuszki zatknięto flagę narodową.

1940 XI 21

           - Grupa bojowa PPS Mariana Bomby przeprowadziła akcję sabotażową w Solvayu podpalając na terenie Zakładów kilkaset wagonów siana. 

           - W Krakowie zarejestrowanych było 337 lokali gastronomicznych. 

1940 XI 25 - Zarządzeniem gubernatora dystryktu wszystkie osoby pochodzenia żydowskiego, nie mające specjalnego zezwolenia na pobyt w Krakowie, podlegały przymusowemu wysiedleniu do 2 grudnia 1940 roku.

1940 XI 27 - Została przeprowadzona akcja sabotażowa w Urzędzie Finansowym.

1940 XI 29 - Masowa łapanka na ulicach Krakowa - Niemcy zatrzymali kilka tysięcy osób, głównie pochodzenia żydowskiego.

1940 XII 4 - W nocy z 3/4 grupa Związku Odwetu wywołała groźny pożar na niemieckiej wystawie w Pałacu Sztuki. 

1940 XII 5 - Polskie sklepy, firmy usługowe, rzemieślnicze czy przemysłowe musiały być zaopatrzone w niemieckie napisy (obok polskich). 

1940 XII 6 - Członkowie Związku Odwetu dokonali pierwszego w Krakowie zamachu na konfidenta gestapo.

1940 XII 24 - wznowiony hejnał grywano o godz. 12 i 19, ostatni raz został odegrany 3 IX 1939.