Dzisiejsza data:

13 września 1939 – Przy Pomorskiej 2 zaczęło lokować się Gestapo.