Dzisiejsza data:

11 września 1939 – oficjalnie wprowadzono, obok złotego, markę niemiecką jako prawny środek płatniczy.