Dzisiejsza data:

21 kwietnia 1946 -

           Katedra wawelska została ponownie otwarta dla wiernych. 

           Operetka rozpoczęła działalność utworem F. Lehára Hrabia Luksemburg