Dzisiejsza data:

28 kwietnia 1951 - Niezwykle uroczyście witano pierwszy transport urządzeń hutniczych z ZSRR.