Dzisiejsza data:

13 października 1976 – Na zebraniu w lokalu Klubu Inteligencji Katolickiej poinformowano o powstaniu KOR.