Dzisiejsza data:

28 maja 1977 - Na specjalnej sesji Rady Narodowej został zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Krakowskiego Zespołu Miejskiego (KZM).