Dzisiejsza data:

31 maja 1977 - Ludzie z SKS skierowali do Sejmu list, podpisany przez 629 studentów krakowskich, w sprawie uwolnienia aresztowanych uczestników wydarzeń czerwcowych (Radom, Ursus) oraz zatrzymanych w połowie maja członków KOR.