Dzisiejsza data:

28 kwietnia 1979 - Powstała Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy (ChWPL).