Dzisiejsza data:

9 grudnia 1979 - Na konferencji sprawozdawczo-wyborczej SZSP, jedna z działaczek, Małgorzata Bator, postawiła wniosek o jego rozwiązanie. Jednocześnie rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod tak sformułowanym wnioskiem. Do 17 kwietnia 1980 roku podpisało się pod nim 1 706 studentów, jedna trzecią stanowili członkowie SZSP.