Dzisiejsza data:

8 czerwca 1979 - W Katedrze wawelskiej nastąpiło uroczyste zamknięcie prac, trwającego od 1972 Synodu Archidiecezji Krakowskie, co było ważnym punktem wizyty papieża w Polsce.