Dzisiejsza data:

19 lutego 1982 - Rozpoczął działalność Arcybiskupi Komitet Pomocy Więźniom i Internowanym (później Arcybiskupi Komitet Pomocy), istniał do czerwca 1989 roku.