Dzisiejsza data:

23 maja 1982 - W kioskach pojawił się pierwszy po wznowieniu numer „Tygodnika Powszechnego”.