Dzisiejsza data:

17 grudnia 1982 - Powstała Wojewódzka Rada Plastyki z prof. Włodzimierzem Buczkiem na czele.