Dzisiejsza data:

9 stycznia 1981 - W prawach członka KK został zawieszony Stanisław Staruch, prezes OK NOT, za przestępstwa celno-dewizowe.